Zachowanie bezpiecznych wartości m.in. ciśnienia doładowania, ciśnienia zwrotnego na wydechu (DPF) i temperatury spalin (EGT) nie pozwoliły na uzyskanie większego wyniku w tym egzemplarzu.

– diagnostyka dynamiczna
– odczyt programu sterującego silnikiem
– modyfikacja wybranych parametrów programu
– programowanie jednostki sterującej
– diagnostyka dynamiczna
– po dwóch korektach ostateczny pomiar mocy

Seria: 326KM 650 Nm
Pomiar serii: 329KM 688Nm
Po modyfikacji: 360KM 755Nm