Diagnostyka komputerowa dzieli się na dwie grupy: statyczna i dynamiczna.

Statyczna, czyli przeskanowanie elektronicznych sterowników pojazdu w celu odczytu kodów usterek.

Druga najważniejsza dla nas to diagnostyka dynamiczna, czyli komputerowe sprawdzenie poprawności parametrów pracy silnika i skrzyni biegów (w przypadku automatów) podczas próby drogowej. To zapis parametrów w celu późniejszego przeanalizowania ich i porównania z zadanymi wartościami.
To dzisiaj podstawowa czynność w przypadku:
– poszukiwania usterek
– określenia stanu silnika i jego osprzętu przed zwiększeniem mocy
– sprawdzenia poprawy działania każdej wymienionej części mającej wpływ na pracę silnika

Pomiarów tych dokonać można tylko i wyłącznie wykonując jazdę testową, w trakcie której zapisywane są parametry.