Chip tuning silnika, czyli zwiększenie mocy samochodu poprzez elektroniczną modyfikację pamięci sterownika silnika. Profesjonalny wymaga trochę czasu i dzieli się na kilka etapów:

1. Diagnostyka komputerowa statyczna oraz dynamiczna, czyli wstępna ocena kondycji silnika. Tu sprawdzamy komputerowo czy samochód nadaje się do modyfikacji.

2. Pomiar na hamowni w celu ustalenia rzeczywistych fabrycznych parametrów pojazdu. Parametry zmierzone czasami odbiegają od podanych przez producenta. Tu ma wpływ wiele czynników, dlatego do każdego samochodu podchodzimy indywidualnie.

3. Odczyt zawartości pamięci sterownika silnika. W zależności od samochodu (rodzaju sterownika silnika) są różne sposoby odczytu programu sterującego pracą silnika:
– przez złącze diagnostyczne OBD2, brak konieczności demontażu sterownika
– wyciągnięcie i odczyt sterownika podłączając się bezpośrednio w sterownik bez konieczności rozbierania go
– przez złącza na płycie głównej sterownika, niezbędny demontaż oraz otworzenie sterownika
– starsze sterowniki za pomocą programatora, konieczność demontażu, rozebrania oraz wylutowania pamięci

4. Modyfikacja zawartości pamięci sterownika silnika, jego wybranych parametrów.

5. Programowanie zmodyfikowanym programem jednostki sterującej pracą silnika.

6. Diagnostyka dynamiczna, czyli sprawdzenie zgodności zmodyfikowanych i rzeczywistych parametrów pracy silnika.

7. Strojenie programu, czyli naniesienie poprawek w celu skorygowania ewentualnych rozbieżności parametrów zadanych i rzeczywistych.

8. Ponowny pomiar na hamowni w celu sprawdzenia uzyskanych wyników po modyfikacji.

CHIP TUNING SILNIKA – informacje szczegółowe
to modyfikacja seryjnego programu sterującego pracą silnika w celu zwiększenia mocy i momentu obrotowego każdego samochodu wyposażonego w elektroniczną jednostkę sterującą ECU. Zmiany dokonywane są indywidualnie dla każdego samochodu co jest bardzo ważne. Modyfikacja wykorzystuje w bezpieczny sposób rezerwy silnika, które zostały celowo pozostawione przez producentów. Pozwala to na uzyskanie przyrostu około 15%-30% mocy i momentu obrotowego w przypadku silników turbodoładowanych i około 2%-5% w przypadku silników wolnossących.
Chiptuning silnika i skrzyni biegów wykonujemy używając wyłącznie oryginalnego, certyfikowanego sprzętu i oprogramowania zaufanych światowych producentów.
Każda prawidłowa procedura modyfikacji oprogramowania rozpoczyna się od sprawdzenia parametrów bieżących silnika przed modyfikacją (tzw. logi). Sprawdzenie ich przebiega na wolnych obrotach oraz pod pełnym obciążeniem i ma na celu sprawdzenie kondycji silnika na podstawie odczytu parametrów. Dane jakie otrzymujemy przy odczycie parametrów bieżących to m. in. ciśnienie doładowania, dawka paliwa, korekcje, kąt początku wtrysku, czas trwania wtrysku czy ilość zasysanego powietrza, wszystko to w całym zakresie obrotów. Jeżeli parametry odczytu są poprawne przechodzimy do pomiaru mocy i momentu obrotowego samochodu seryjnego, służy nam do tego hamownia. Wynik ten potrzebny jest do porównania wielkości, zakresu oraz co najważniejsze przebiegu mocy i momentu obrotowego z tym jaki uzyskamy po modyfikacji oprogramowania. Po analizie logów oraz pomiarze fabrycznej mocy i momentu obrotowego można przystąpić do odczytu zawartości pamięci sterownika odpowiedzialnego za pracę silnika.

W zależności od rodzaju sterownika silnika dokonuje się tego na kilka sposobów: wyciągając sterownik silnika z samochodu lub poprzez złącze diagnostyczne. Po odczycie zawartości pamięci sterownika silnika można przystąpić do modyfikacji oprogramowania, czyli modyfikacji parametrów odpowiedzialnych za pracę silnika.

Następnie programujemy sterownik silnika zapisując zmodyfikowaną zawartość pamięci. Po zapisie zmodyfikowanej zawartości przystępuje się do odczytu parametrów bieżących silnika. Jeżeli parametry są nieprawidłowe ponownie modyfikujemy zawartość pamięci na podstawie wykonanych logów, czyli zapisu parametrów bieżących silnika. Czyli korekta programu, zapis do sterownika silnika, odczyt parametrów i tak do skutku. Jeżeli wartości zadane oraz rzeczywiste są poprawne po modyfikacji oprogramowania samochód zostaje zhamowany. Jeżeli wartość i przebieg mocy i momentu obrotowego jest niezadowalający, następuje kolejna korekta oprogramowania oczywiście wraz z odczytem następnie parametrów bieżących. Po korekcie programu i odczycie parametrów bieżących samochód jest ponownie hamowany. Jeżeli wartość oraz przebieg mocy i momentu obrotowego jest zadowalający procedura modyfikacji zostaje zakończona.
Seryjny oraz zmodyfikowany program wraz z wykresami hamowni są archiwizowane. W każdym przypadku można też przywrócić oryginalny program.
Jak to NIE powinno przebiegać

Jeżeli cała procedura modyfikacji trwa bardzo krótko i polega jedynie na zapisie nowej zawartości pamięci do sterownika silnika można być pewnym, że została zapisana do sterownika gotowa wersja pliku (np. z innego samochodu) lub przygotowana wcześniej modyfikacja bez sprawdzenia jakichkolwiek parametrów pracy silnika. Łatwo rozpoznać oszustwo. Krótki czas trwania modyfikacji jest pierwszym sygnałem, kolejnym brak pomiarów parametrów pracy silnika. Zdarza się również, że zaraz po wgraniu oprogramowania auto jest tylko hamowane bez pomiaru parametrów pracy silnika. Wykres z hamowni to nie sprawdzenie parametrów pracy silnika po modyfikacji. Brak pomiaru na hamowni z kolei utrudnia ocenę modyfikacji ze względu na brak wglądu do wartości przebiegu momentu obrotowego i mocy jakie uzyskujemy po modyfikacji.

W niektórych przypadkach tuner czyli osoba dokonująca modyfikacji w rzeczywistości nie jest tunerem a jedynie programującym zawartość pamięci sterownika. Bazuje wtedy na gotowych plikach wykonanych przez kogoś. Problemem wtedy jest głównie to, że nie ma świadomości co dokładnie zostało zmienione w programie lub co gorsza nie posiada nawet oprogramowania do obróbki plików. W takim przypadku nie ma nawet wglądu do tego co zostało zmodyfikowane i nie jest w stanie zrobić korekty programu w razie potrzeby.