-diagnostyka dynamiczna
-odczyt programu
-modyfikacja wybranych parametrów programu
-programowanie jednostki sterującej
-diagnostyka dynamiczna i pomiar
Seria: 258KM 540 Nm
Pomiar serii: 268KM 557Nm
Po modyfikacji: 312KM 642Nm