– diagnostyka dynamiczna i hamownia serii
– demontaż i odczyt pamięci sterownika silnika
– modyfikacja programu sterującego silnikiem
– ponowna diagnostyka i pomiar mocy
Seria: 258KM 560Nm
Pomiar serii: 257KM 543Nm
Modyfikacja: 301KM 606Nm