-diagnostyka dynamiczna
-odczyt programu
-modyfikacja wybranych parametrów programu
-programowanie jednostki sterującej, diagnostyka dynamiczna
-korekta i ostateczny pomiar
Seria: 258KM 540 Nm
Pomiar serii: 247KM 548Nm
Po modyfikacji: 303KM 635Nm