– diagnostyka dynamiczna i hamownia serii
– demontaż i odczyt pamięci sterownika silnika
– modyfikacja programu sterującego silnikiem
– ponowna diagnostyka i pomiar mocy

Seria: 306KM 600Nm
Pomiar serii: 292KM 572Nm
Modyfikacja: 347KM 656Nm