-diagnostyka dynamiczna i pomiar mocy
-odczyt programu sterującego silnikiem
-modyfikacja wybranych parametrów programu
-programowanie jednostki sterującej
-diagnostyka dynamiczna i pomiar mocy

Seria: 163KM 360Nm
Pomiar serii: 170KM 352Nm
Po modyfikacji: 199KM 410Nm