– diagnostyka dynamiczna i hamownia serii
– wykonanie kopii zapasowej zawartości pamięci bezpośrednio przez wtyk sterownika
– modyfikacja programu sterującego silnikiem
– ponowna diagnostyka i pomiar mocy
Seria: 184KM 300Nm
Pomiar serii: 191KM 310Nm
Modyfikacja: 219KM 380Nm