– diagnostyka dynamiczna
– odczyt przez złącze + kopia zapasowa na wyciągniętym sterowniku
– modyfikacja programu sterującego silnikiem
– po jednej korekcie ostatecznie doszło 41KM i 64Nm

Pomiar serii: 232KM 543Nm
Po modyfikacji: 273KM 607Nm
Seria: 235KM 540Nm