Renault Master 3 2.3DCi 170KM – wyłączenie AdBlue SCR off

Całkowite wyeliminowanie problemu związane z układem AdBlue. Problemem najczęściej jest wtrysk, sonda, pompa lub oprogramowanie odpowiadające za pracę układu. Poszukiwanie usterki kończy się często podobnymi kosztami lub kilkukrotnie przewyższającymi usunięcie układu. Samochód nadal spełnia normy emisji spalin przy czym już EURO5. Katalizator oraz filtr cząstek stałych pozostają oczywiście na swoim miejscu i nie koliduje to w żaden sposób z brakiem układu AdBlue znajdującym się już na końcu ekologii. Filtr DPF nadal spełnia swoją rolę i poprawnie się dopala. Więcej szczegółów dotyczących układów AdBlue SCR: https://reptune.pl/elektronika/usuwanie-wylaczanie-adblue-scr/