– diagnostyka dynamiczna i hamownia serii
– odczyt pamięci sterownika silnika
– modyfikacja programu sterującego silnikiem
– ponowna diagnostyka i pomiar mocy
– duża ilość korekt programu i pomiarów aby uzyskać satysfakcjonujący wynik
Seria: 220KM 350Nm
Pomiar serii: 235KM 354Nm
Modyfikacja: 280KM 423Nm