W tym przypadku potrzebne było wyciągnięcie i otworzenie sterownika silnika. Otworzenie ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego odczytu tego sterownika przez złącze OBD oraz przez złącze w sterowniku silnika kiedy chcemy sprawdzić jego zawartość. Potrzebowaliśmy to zrobić dla upewnienia się co do zgodności z oryginałem. Przez złącze OBD możliwy jest tylko tak zwany odczyt wirtualny, czyli ściągnięcie oryginalnej zawartości sterownika na podstawie wersji oprogramowania.

– wyciągnięcie i otworzenie sterownika silnika
– sprawdzenie zgodności oprogramowania z oryginałem

Ze względu na modyfikację układu wydechowego:
– usunięcie obsługi filtra cząstek stałych OPF
– usunięcie obsługi katalizatora