Porsche 958 Cayenne 2 S 4.2 diesel (382KM) 417KM 923Nm – chip tuning silnik

Silnik w trakcie strojenia sprawiał małe kłopoty ze względu na niewielki przyrost po bazowej modyfikacji. Był tylko minimalnie odczuwalny co potwierdzał pomiar na hamowni wykazując niezadawalający przyrost zarówno mocy jak i momentu. Dopiero po czwartej korekcie programu udało się uzyskać zadawalający efekt nie przekraczając przy tym rozsądnych granic temperatur i ciśnień. Dlatego zawsze podkreślamy o konieczności indywidualnego podejścia do każdego egzemplarza z osobna. Strojenie biorąc pod uwagę jeszcze fakt każdorazowego wyciągania sterownika do korekt trwało półtora dnia.

-diagnostyka dynamiczna
-wyciągnięcie sterownika silnika i odczyt programu
-modyfikacja wybranych parametrów programu
-zdjęcie ogranicznika prędkości
-programowanie sterownika i montaż
-diagnostyka i hamowanie auta
-wielokrotne ponowne nanoszenie korekt, programowanie jednostki sterującej
-łata gwarancyjna, która nie zmienia numeru weryfikacji kalibracji oprogramowania

Seria: 382KM 850Nm
Pomiar serii: 374KM 842Nm
Po modyfikacji: 417KM 923Nm